Nationens hyra & boendekort

Smålands nation och Stiftelsen Smålands Nation Bostäder är två helt skilda saker. Den ena är en studentnation och den andra tillhandahåller bostäder åt studenter.

De två är dock sammankopplade då det är nationsmötet som dels bestämmer stiftelsens stadgar och dels väljer in fyra av sex personer i SSNBs styrelse. Nationens valberedning kan nominera styrelse men de kan också låta bli att nominera personer för omval. Nationsmötet kan också rösta emot ett omval. På så sätt styr nationen över vem som skall sitta i SSNBs styrelse.
De övriga två styrelsemedlemmarna väljs in av personalen som arbetar för SSNB.
Styrelsemedlemmarna utser Ordförande och vise ordförande. Ordföranden och vise ordförande skall vara väl förtrogna med fastighetsförvaltning.
SSNBs revisionsberättelse skall lämnas till nationsmötet varpå nationsmötet kan besluta om ansvarsfrihet.
Nationsmötet beslutar även om SSNB får köpa eller sälja fastigheter.

SSNB har som ändamål att hyra ut studentbostäder och förse nationen med samlingslokal och expedition.
I stadgarna står det:
*Stiftelsen Smålands nations bostäder i Lund har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fast
egendom for beredande av dels bostäder åt i första hand medlemmar av Smålands nation i Lund,
dels drift och inredning av samlingslokaler och expedition åt Smålands nation i Lund och härmed
sammanhängande verksamhet.

Detta betyder inte att nationen skall erhålla detta gratis, eller är prioriterad på något sätt. Det betyder att SSNB alltid tillhandahåller en lokal för nationens verksamhet och där till hörande inredning. MEN, såklart betalar nationen hyra för lokalen som alla andra hyresgäster.

Men så är det inte riktigt i dagens läge...

1990-11-12 skriver nationen på sitt hyreskontrakt som det ser ut i dag.
Kontrakt
Ett ganska vanligt kontrakt men med skillnaden att SSNB står för elektricitet.
Här kan man notera att hyresgästen skall stå för ”inre underhåll inklusive förnyelse av inredning”. Hyresgästen skall också bekosta krossade rutor och skador på entrédörr samt att utrusta lokalerna med dörrlås. Ut över detta skall hyresgästen bekosta alla åtgärder som myndighet ålägger den.

År 2000 beslutar SSNB att ersätta glasrutor, färg och liknande i nationens lokaler med max 15.000 kr per år och högst 1500 kr per tillfälle. Riktigt varför SSNB är så snälla avslöjas inte men en teori är ju att nationen har så dålig ekonomi att man helt enkelt vill stötta.

De första varningsklockorna började ringa redan 1995. Nationens ekonomi tycks ha halkat efter och man hade hyresskuld till SNB. Protokoll 7 februari 1995.

 

I protokoll 11 Februari 1998 har nationen en skuld på 33446 kr.

I Protokoll 17 februari 1999 är nationens hyror åter aktuella.

I april 1999 gick en enkät ut till hyresgästerna om huruvida dessa ville bekosta nationens hyra.
Enkätsvaren togs upp på styrelsemötet 14 april 1999 varpå man även satte nationens hyra till 0 (noll) kronor. En hyreshöjning om 23 koronor per hyreskontrakt beviljades mot att hyresgästerna fick fritt inträde till nationens aktiviteter.

2007-03-13 antogs ett kontrakt mellan SNB och nationen. Här framgår det än en gång tydligt att varje hyresgäst är berättigad till ett, vad vi i dag kallar, Boendekort.
Som en bonus kan vi här även läsa att boende även skall komma in gratis på stödpubar och andra arrangemang, om jag tyder det rätt. Även om arrangemanget inte anordnas av nationen.

Så, alla som har hyreskontrakt hos SSNB, är berättigade till ett boendekort. Man behöver INTE vara medlem i nationen för att få ett. Punkt slut.
Nationen har ett tag försökt lura de boende att de måste vara medlemmar i nationen. Detta är helt fel och bedrägeri.
En VIP-kö till evenemang, ett leende och ett tack vore kanske vore på sin plats i stället?

Tabellen visar hur mycket av varje hyresgästs hyra som går direkt till nationens lokaler.

År 2018 har hyresgästerna betalat nationens hyra i 19 år.
241 hyresgäster betalar 87.660 kr/år.
SSNB står för resterande 12.447 kr.
MEN, SSNBs pengar kommer också från hyrorna och således betalar ju hyresgästerna allt.

Totalt har hyresgästerna under åren 1999-2018 pumpat in 1.665.533 kronor. SSNB har bidragit med 721.234 kr.
Detta blir 2.386.767 kronor.

Detta om man räknar efter de faktiska förhållandena.

Om vi leker lite och räknar på vad hyran för nationen skulle varit om den skulle följt övriga hyror, så skulle nuvarande hyran vara 17.471,45 kr.

Om vi i stället räknar på det som faktiskt står i kontraktet, hyra som följer KPI, så skulle hyran vara 13.958 kr. Detta i sin tur ger en hyresförlust på 2.280.500 kr sedan 1999.

Men slutar det där?
Ååå nej. Under 2017 så åläggs klubblokalen med föreläggande från Räddningstjänsten. Ny nödutgång, nytt brandlarm, ombyggnad av garderob till bandcell och ett automatsläckningssystem i köket. En kostnad på över 600.000 kr.
Använde man pengar från lokalstiftelsen till detta eftersom lokalstiftelsen är till för att just ta sådana kostnader?
Nej. SSNBs hyresgäster fick stå för fiolerna genom sina hyror.
Och SSNB hade då och har nu ett väldigt ekonomiskt ansträngt läge. -600.000 kr hjälpte inte att förbättra det.
Men varför betalar inte nationen hyra?
-Vi har inte råd, blir alltid svaret.
Har ni funderat och försökt dra in mer pengar då? Nä, det är svårt. Ni har bara haft 19 år på er…