Smålands Nation Lokalstiftelse

Historik:

 

 

Under åren 1950-52 byggdes fastigheten Östra Vallgatan 57 i Lund.
Fastigheten betalades av Smålands Nation och döptes till Smålandsgården.

Bild karta över Östra Vallgatan

Mellan 1950 och 1982 var denna fastighet ett studentboende.
1982 var fastigheten i stort behov av renovering, samtidigt som antalet studenter i Lund var historiskt lågt, man bestämde sig därför att sälja.

Bild på Smålandsgårdens fasad

En del av de pengar man fick för fastigheten, sättes in på ett konto och en stiftelse bildades för att förvalta dessa pengar. Pengarna skulle gå till att trygga Smålands Nations behov av lokaler, inredning och verksamhet.

Pengarna placerades i Bancos obligationsfond, men spreds senare till Bancos olika aktiefonder, för att ännu senare inriktas på Bancos etisk.

1985 fanns det 587.841 kr i kassan

Under de första åren verkar det ha betalats ut pengar lite hit och dit i små doser. Kapitalet växte bra.
Runt 1988 brann det i nationens lokaler och man använde därför 155.000 kr till renoveringar.

1989 hade man 713.235 kr i kassan.

1996-98 gjordes stora renoveringar i klubblokalen. Nytt kök, toaletter och ljudisolering.
Totalt kostade detta 596.000 kr.

1999-2002 fick expen nya lås och målades om. I klubblokalen gjorde flertalet minder uppgraderingar. Allt som allt kostade detta kalas 239.000 kr.

År 2000 SSNB beslutar att ersätta glasrutor, färg och liknande i nationens lokaler med max 15.000 kr per år och högst 1500 kr per tillfälle.

Då fonderna gick bra så blev det nytt kapital i kassan. 2002 var det ”dot.com”-döden och detta verkar ha påverkat utdelningen negativt, men stiftelsen tuffar på.

2003 kommer någon på att fonder är borgerligt. Banco fonder som är både etisk och miljöprofilerade fonder, vars överskott går till välgörenhet och har stigit 304% på 13år, den fonden väljer nu Nationsmötet att lämna för Riksgäldens sparkonto med 4,33% ränta.

Bancos fond övergår sedan till att bli Swedbanks Humanfond och har på 10år stigit med 198,6%.
2% av fondens vinst delas årligen ut till valfri hjälporganisation till exempel Amnesty, Läkare utan gränser, Röda korset m.fl. Väldigt osocialistiskt. Usch!

2004 antogs en praxis angående utdelning av pengar från lokalstiftelsen.

2004-04-01
Styrelsen beslutar att nationen kan erhålla bidrag för oförutsedd kostnad. Exempelvis kostnaden som uppkom när någon spolat ned ett ölglas på klubbens toalett. :-)
Bidraget begränsas till maximalt årets utbetalning minskat med redan lämnade bidrag.

2005 beslutade man sig för att låsa basbeloppet, så att pengarna aldrig kan ta slut.
500.000 kr satte man som beloppet som aldrig får understigas. Dessutom så skall detta belopp följa konsumentprisindex, så att värdet förblir det samma. 2017 skall det således finnas 1.436.708 kr i kassan, plus de 10% per år som baseras på utdelning.

2009 hade man 1.315.444 kr i kassan och fick en ränta på 49.198 kr.
4.919 kr återinvesterades. Nationen kunde således söka bidrag på 44.200 kr

2010 fick man 50.268 kr i ränta och nationen kunde söka 43.700 kr i bidrag.
Sedan slutar historien.
Protokollen från lokalstiftelsen är magiskt försvunna.

Om man skulle behållit Bancos fond år 2009 så skulle Lokalstiftelsen i dag förfogat över 3.927.521 koronor.
Om man inte skulle delat ut något till nationen skulle man med Riksgälden haft 1.926.439 kronor.
Om man skulle bytt fond till ”Robur Ny Teknik” så hade man haft 12.346.231 kr i kassan. Men just i det fallet är det ju lätt att vara efterklok...

Här kan du titta på Stadgarna.

Ur stadgarna:
1* Stiftelsens ändamål är att trygga Smålands Nations behov av lokaler samt dessas inredning och drift, för nationens löpande verksamhet bland sina medlemmar.

Stadgarna och praxis visar tydligt att nödutgång, brandlarm och ombyggnader skall betalas av lokalstiftelsen och INTE av SSNB.
SSNB betalade nämligen under 2017 och 18 både ny nödutgång, brandlarm och ombyggnad. Hyresgästernas pengar gick till det de INTE skulle.

Jag tolkar det också som att lokalstiftelsen kan betala nationens lokalhyra om det någon månad kniper.

OM det är större kostnader än vad avkastningen kan bekosta, så kan lokalstiftelsen låna ut pengar till nationen, mot "bankmässig säkerhet". Vilken bank omtalas inte och kan således vara en blancolånsbank som ger lån utan säkerhet. ;-)

Men faktum är att lokalstiftelsens uppgift är att ”trygga nationens behov av lokaler”. Det är dess enda uppgift. Om det inte finns någon nation så är den meningslös. Så om inte lokalstiftelsen används för att rädda nationens lokaler när det är kris, vad fan är meningen med den? Att klamra sig fast vid teknikaliteter och stadgar är inte syftet. Stadgarna finns där för att vara vägledande när allt är normalt. Om det uppstår en kris så kan man i värsta fall ÄNDRA stadgarna.

Tyvärr har man de senaste åren mer eller mindre slentrianmässigt mjölkat stiftelsen på så mycket man kunnat, varpå det aldrig blivit något över för att bygga upp kapitalet. Själv har jag fått höra att mina inköp av teknik till klubben under åren, har betalats av Lokalstiftelsen. Viket då har varit HELT fel.
Detta fel KAN bero på ett skrivfel i praxis-dokumentet där man bytt ut ”borde”, ”inte” och ”gränsfall” mot en rangordning som omfattar alla tre kategorier. Tyvärr är just detta protokoll ett av de som är försvunna. Jag hoppas nationen ger mig uppdraget att scanna och läsa nationsmötesprotokollen, då jag tror svaret finns att finna där.

Att ta så mycket som möjligt är inte att ”trygga lokalerna”. När nationen gått dåligt så är inte lokalstiftelsens uppgift att minska nationens underskott. Det är nationens uppgift att vara bättre och betala sina egna utgifter. Nationen behöver nu ett nytt kassasystem som de inte har råd med. Detta kunde bekostas av lokalstiftelsen, men man har inte samlat i ladorna. Lite som att kissa på sig för att man fryser. Ja det är varmt en stund…

Nedan följer en tabell över hur mycket det skulle ha funnits, och hur mycket det kommer att finnas i baskapital utan de 10%:en.